DEPARTMENT OF MARATHI

Names of the Present Faculty Members of the Department

Kishordatta G. Pakhmode

Designation : Assistant Professor
Qualification : M.A. (Marathi), M.Phil., NET
Mobile No. : 9404840950
Email Id : kishordattagpakhmode1965@gmail.com
Specialization : ---
Publications : ---
Subject : Marathi

Syllabus
Workload
Timetable
Admitted Students
Results
Marathi
  • भवितव्याच्या वाटा
  • शिक्षक – प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च मTध्यमिक, आणि वरिष्ठ महाविद्यालये
  • प्रसारमाध्यमांसाठी लेखन
  • वृत्तपत्रे – संपादकीय कार्य, मुद्रितशोधन, अभ्यासलेख, संशोधनपर लेखन इ.
  • नभोवाणी केंद्रे – कार्यक्रम निर्मिती, संवादलेखन, निवेदनलेखन इ.
  • चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी केंद्रे पटकथा लेखन, संवाद लेखन इ.
  • जाहिरात लेखन
  • भाषांतर